Máy: KD11000

Máy: KD11000

KD10000

  • Kích thước: 222*167*162mm
  • Vật liệu: Nhôm
  • Trọng lượng: 4.3kg
  • Công suất: 30W
  • Diện tích bao phủ: 800 – 4000 m2
  • Nước Hoa Dung tích: 5000ml
  • Điều chỉnh nồng độ mùi hương: Có
  • HVAC, A/C được nối kết: Có
  • Hẹn giờ: Nhiều khung giờ
  • Công nghệ phun: không khí lạnh, chất lỏng đôi công nghệ phun