Máy: KD80

Máy: KD80

KD60

  • Kích thước: 214*198*90mm
  • Trọng lượng: 0.85kg
  • Công suất: 8W
  • Diện tích bao phủ: 1-50 m2
  • Nước Hoa Dung tích: 180ml
  • Điều chỉnh nồng độ mùi hương: Có
  • HVAC, A/C được nối kết: Không có
  • Công nghệ phun: không khí lạnh, chất lỏng đôi công nghệ phun