Tại sao phải sử dụng hương thơm

Các giác quan của con người


75% cảm xúc của chúng ta xuất phát từ mùi hương trong cuộc sống.

Khứu giác rất nhạy cảm, giúp con người nhận thức sâu sắc và ghi nhớ lâu hơn khi tiếp xúc trong môi trường có hương thơm.

Mặt khác, 84% khách hàng nhận thức được giá trị cao hơn từ các sản phẩm, dịch vụ gắn liền với mùi thơm. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng sử dụng giải pháp hương thơm chuyên nghiệp tạo cảm giác lưu luyến, làm tăng thời gian mua sắm, và tăng khả năng chi tiêu lên đến 20%. Vì vậy, việc tạo hương ở không gian cửa hàng có thể biến đổi khách dạo chơi thành khách hàng tiềm năng thật sự.